QOLDAU

Құрметті қолданушылар! Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің 2021 жылғы 19 наурыздағы № 62-р өкімімен жер реформасы жөніндегі комиссия (бұдан әрі - Жер комиссиясы) құрылды.
Жер комиссиясы Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігіне «Ауылшаруашық жануарларын бірдейлендіру» ақпараттық жүйесінің (бұдан әрі - АЖБ) Qoldau.kz веб-порталымен (бұдан әрі - Портал) бұрын тоқтатылған (2020 жылғы 15 желтоқсан) интеграциялық өзара әрекеттесуін қалпына келтіруді тапсырды.
Осыған байланысты 2021 жылдың 16 сәуірінен 19 сәуіріне дейінгі аралықта Порталда жоспарлы техникалық жұмыстар жүргізілетін болады. Осы кезеңде 2020 жылғы 15 желтоқсаннан бастап 2021 жылғы 31 наурызға дейін болған ауылшаруашылық жануарларын тіркеу, қайта тіркеу, жөнелту бөлігінде АЖБ-дегі өзгерістер туралы тарихи ақпаратты жүктеу, сонымен қатар Портал қызметтерінің функционалын сәйкесінше түзету жүзеге асырылады.
Техникалық қызмет көрсету кезеңінде Порталдың барлық қызметтері уақытша қол жетімсіз болады.
Келтірілген ыңғайсыздық үшін кешірім өтінеміз.

Уважаемые пользователи! Распоряжением Премьер-Министра Республики Казахстан от 19 марта 2021 года № 62-р создана комиссия по земельной реформе (далее – Земельная комиссия).
Земельной комиссией поручено Министерству сельского хозяйства РК восстановить ранее отключенное (15 декабря 2020 года) интеграционное взаимодействие информационной системы «Идентификация сельскохозяйственных животных» (далее - ИСЖ) с веб-порталом Qoldau.kz (далее - Портал).
В этой связи, в период с 16 апреля по 19 апреля 2021 года, на Портале будут проводиться плановые технические работы. В этот период будет осуществляться загрузка исторических сведений по изменениям в ИСЖ в части регистрации, перерегистрации, убытия сельскохозяйственных животных, произошедших с 15 декабря 2020 года по 31 марта 2021 года, а также соответствующая корректировка функционала сервисов Портала.
В период проведения технических работ все сервисы Портала будут временно недоступны.
Приносим извинения за временные неудобства.